Hospitalizace s dítětem

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Noc byla náročná, moc jsem nespala. Dopoledne nás přišla zkontrolovat jiná lékařka. A najednou jako bychom byli na úplně jiném místě. Začaly striktní příkazy. Kojení podle ní situaci zhoršovalo. Skončilo vysvětlování a začali jsme být problémoví pacienti.

Mé nevědomé mateřství

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: A nejspíš to budou ty nevědomé ranní komentáře, které je budou doprovázet po zbytek všech rán v jejich životě. „Maminka vždy říkala...“

Komplexní trauma – část 4.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Hledání bezpečí a stabilizace je kritická fáze procesu. Lidé s komplexním traumatem neví, jak se cítit bezpečně nebo stabilně. Přecházejí z bezpečí a stabilizace do vzpomínek a zpět. Bezpečí je zásadní pilíř zotavení se z traumatu.

Komplexní trauma – část 3.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Mluvení je nezbytné, ale je třeba vědět, že slova nejsou adekvátní. Ať už nakonec řeknou jakýkoliv příběh, není to celé. Ale mluvení je důležité pro uctění toho, co se doopravdy stalo. Mluvit o tom a nepředstírat.

Komplexní trauma – část 2.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Trauma lidi umlčuje, částečně proto, že neexistují slova, která by popsala daný prožitek. Trauma přináší emocionální temnotu, izolaci. Zastavuje to čas. Jsme tak ztraceni v tom, co se stalo, že nevidíme dopředu. Ztratili jsme naději. Jsou tři věci, které se musí udát, aby zvrátily trauma. Všechny tři se musí udát. Jedna nestačí. Mluvení, slzy a čas.

Komplexní trauma – část 1.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: V období, kdy by mělo docházet k vývoji je takový jedinec pohřben v traumatu na mnoha úrovních. Může se jednat o fyzické, sexuální, psychické zneužívání nebo chronické zanedbání. Jsou to lidé, kteří mají vrstvy traumatu. Vede to k tvorbě nejisté a dezorganizované vazby. Jak se máte vztahovat k rodičům, kteří vás chronicky poškozují?

Kde je zdraví?

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: „Hledejte projevy zdraví. Jak se v tomto těle projevuje vitalita? Jaký je potenciál tohoto těla? Co už dobře funguje? Jak to můžeme podpořit? To Vám budeme neustále opakovat. Hledat patologie je snadné."

Poporodní deprese po krásném porodním zážitku

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Přirozený porod je hluboce léčivý proces, ale někdy se věci musí zhoršit, aby se mohly zlepšit. A není to vždy jen právě proběhlý porodní příběh, který se nám v prožívání ukazuje.

Nejlepší terapie

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jen nechat lidi, aby byli kým jsou. Nesnažit se je měnit, vychovat, usměrnit. Nemít na to názor. Nemyslet si, že tomu rozumím. Nesnažit se to pochopit. Dovolit pravdě, ať se projeví a vyléčí, co vyléčit lze. Vše ostatní musíme pokorně přijmout na sobě i na druhých. Jen tady být s nimi a pro ně. Není možné udělat více.

Jak se Aspergerka učila jazykům

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Řekla jsem, že nechci pracovat s žádnou učebnicí. Chtěla jsem jen mluvit. Toužila jsem vyjádřit, co si myslím nebo popsat své plány nebo minulé zkušenosti. Když jsme narazili na něco, čemu jsem nerozuměla velmi krátce jsme si to vysvětlili. Do notýsku jsem si psala vše, co jsem nevěděla, ale pouze ve správné formě. Pouštěla jsem si filmy s titulky a psala si fráze. V září jsem byla schopná konverzovat, ale slova jsem znala spíše foneticky. Spelling je pro mne výzva do dnešních dnů.