Komplexní trauma – část 1.

Překlad přednášky Diane Langberg

Většina lidí asi slyšela o post traumatické stresové poruše. V posledních letech došlo k posunu chápání traumatu. Někteří lidé trpí jiným druhem traumatu. Postraumatická stresová porucha nezahrnuje komplexnější formy traumatu, opakující se stresory. PTSD můžete mít z autonehody, přepadení, válečného konfliktu, ale komplexní trauma vzniká pokud je někdo chronicky a opakovaně vystaven stresu.

Často obsahuje poškozování ze strany těch, kteří měli o jedince pečovat. Většinou vzniká ve vývojově citlivých obdobích. Komplexní trauma má potenciál významně ohrozit lidský vývoj. Dospělý jedinec tak může působit jedním způsobem, ale vnitřně je značně poškozen celoživotní traumatizací. Nejčastěji se jedná o mezilidská traumata. Obsahují hlubokou lidskou zradu a podvod.

Takový jedinec se marinuje v traumatu. V období, kdy by mělo docházet k vývoji je takový jedinec pohřbený v traumatu na mnoha úrovních. Může se jednat o fyzické, sexuální, psychické zneužívání nebo chronické zanedbání. Jsou to lidé, kteří mají vrstvy traumatu. Vede to k tvorbě nejisté a dezorganizované vazby. Jak se máte vztahovat k rodičům, kteří vás chronicky poškozují? Děti jsou využívány tam, kde jsou zranitelné.

Oběti takovéto výchovy žijí v nekončícím strachu, což má hluboké fyziologické dopady na mozek. Žijí v situaci z které není úniku. Hluboká vnitřní nejistota, nestabilita a pokračující bolest a utrpení. V takovémto prostředí se jedinec nikdy nezíská pocit emoční rovnováhy. Příklad: pokud jste se zúčastnili dopravní nehody, bude nějakou dobu trvat než si na situaci budete moci vzpomenout a krůček za krůčkem se budete moci vrátit. Ale pokud máte chronické trauma, nemáte kde se takto zotavit. Nejedná se tedy děsivou zkušenost, spíše děsivý život. Komplexně traumatizovaný jedinec bude nepřetržitě velmi ostražitý, bude neustále očekávat nebezpečí, trpět chronickou úzkostí a vnitřním děsem. Veškerá psychická energie je nasměrována k přežití. Časté je schovávání, sebeochrana namísto rozvoje a učení u zdravých dětí. Traumatizované dítě bylo zrazeno a je buď odděleno od osob, které o něj pečovaly nebo naopak uvízlo v situaci s lidmi, kteří o něj skutečně nepečují. V jejich životech není bezpečná osoba a ani nevědí, co to znamená.

Děti jsou tvárné. Zdravé dítě svým vývojem zodpovídá otázka: Kdo jsem? Co umím? Co zvládnu? V čem vynikám? Záleží na mně? Jsme milováníhodný/á? Komplexní trauma enormně ovlivňuje tvorbu osobnosti.

Hluboká zrada

Dítě je poškozeno osobou, která měla být důvěryhodná. Nejen, že došlo k zanedbání, ale často také k morálnímu poškození dítěte. Bytostné já se marinuje ve zradě, vině, ponížení a izolaci. Prosakuje to celou osobností.

Stud

Egocentrické smýšlení – jestliže se stalo něco špatného, je to má vina. Děti nevnímají, že dělají špatnou věc, ale sebe jako špatné.

Lidé s PTSD mají 8x větší šanci, že mají ještě jinou psychickou poruchu. A někdo řekl, možná že se jedná o podmnožinu jiné poruchy a tak byl vytvořen pojem komplexní trauma.

Lidé, kteří pracují s jinými lidmi by měli o komplexním traumatu vědět, aby lépe rozuměli, jak je lidé s komplexním traumatem vnímají a kdo doopravdy jsou. My často vidíme to poškození a chceme pomoci, ale nechápeme komu skutečně pomáháme a občas i způsobíme újmu.

Komplexní trauma – část 2.

Komplexní trauma – část 3.

Komplexní trauma – část 4.

Překlad přednášky Diane Langberg


Soňa Kolmanová
Jsem fanynkou přirozeného porodu, kontaktního rodičovství, seberozvoje, celoživotního vzdělávání, maminkou dvou dětí a Aspergerkou. Napsala a vydala jsem knihu Znovuzrozená, eBook Co ti maminka neřekla a meditaci Mluv se mnou, mami Jsem terapeutkou primární terapie
  • eBook zdarma