Komplexní trauma – část 4.

Překlad přednášky Diane Langberg

Komplexní trauma – část 1.

Komplexní trauma – část 2.

Komplexní trauma – část 3.

1. Bezpečí a stabilizace

Hledání bezpečí a stabilizace je kritická fáze procesu. Lidé s komplexním traumatem neví, jak se cítit bezpečně nebo stabilně. Přecházejí z bezpečí a stabilizace do vzpomínek a zpět. Bezpečí je zásadní pilíř zotavení se z traumatu.

Fyzické bezpečí – mnoho lidí s historií komplexního traumatu dělá nebezpečné věci nebo žije v nebezpečných situacích. Jsou v bezpečí tam, kde žijí? Jsou v bezpečí ve svém obydlí? Jsou v bezpečí sami se sebou? Chtějí se zabít? Sebepoškozují se? Mají hlubokou podváhu nebo nadváhu? Pijí hodně alkoholu? Berou drogy a je tedy nejprve třeba odvykací kůra?

K zajištění maximálního bezpečí slouží také schopnost postarat se sám o sebe, když dojde k emocionálnímu zahlcení. Co uděláš, když pocítíš obrovský vztek? Co uděláš se sebevražednými myšlenkami. Učím je dýchat, vysvětluji, že cvičení snižuje vztek a zvyšuje dobrou náladu a pomáhá s depresí. Učím je hledat krásu. Často to neumí. Jejich energie se zaměřuje na snahu nenechat se znovu zranit. Zadám jim například cvičení – v příštím týdnu buď 3×10 minut venku a najdi něco krásného a přines to. “Až při tomto cvičení jsem si uvědomil, že květiny mají různé barvy,” řekl mi jeden klient.

Důležitý je vztah k terapeutovi. Potřebujete vytvořit spojenectví. A to zabere hodně času, musíte s tím být v pohodě a nebrat si osobně jejich chování. Jen vám ukazují, co bylo uděláno jim, když byli traumatizovaní. Vy jako terapeut jim chcete tvrdit, že jste výjimka, ale oni nikdy nepoznali výjimku. Jedna věc, která ochraňuje vztah jsou jasné hranice. Na počátku klientům vždy vysvětlím, co je možné očekávat a co nedělám. Předvídatelnost vytváří pocit bezpečí. Vysvětlím jim, co dělat v případě nouze. Neprodlužuji sezení. Hledám způsob jak vytvořit pocit bezpečí a péče, ale zároveň chráním sama sebe. Terapeuti si někdy myslí, že když neudělají všechno, tak nepomáhají a to je omyl. Když jim odpovíte pokaždé, když mají krizi, učíte je závislosti na sobě a nevedete je k schopnosti postarat se sám o sebe. Jde o nácvik zdravého života. Musí se to opakovat, dlouho jim to nevydrží, protože nemají návyk. 

2. Zpracování traumatu

Sdílení příběhu s osobním traumatem obsahuje riziko. Tyto příběhy jsou sdělovány i mimo bezpečný prostor u terapeuta. Není neobvyklém, že oběti jsou nabádány sdílet svůj příběh a  posluchač má dobrý záměr, ale dojde k poškození oběti, protože se tak děje pod tlakem. I oběť se sama může natlačit do sebepoškozující situace. Máme pocit, že to máme napravit, což není možné. Musíme se naučit vnímat to, čím ta osoba prošla a vidět je. Nepodceňujme sílu naslouchání a porozumění.

3. Návrat do života

Posílení vztahů, cílů, smysl života, přesun do vnějšího světa s jiným vztahem k traumatu než předtím.    

Překlad přednášky Diane Langberg

Soňa Kolmanová
Jsem terapeutkou primární terapie, spisovatelkou, matkou, fanynkou přirozeného porodu. Napsala a vydala jsem knihu Znovuzrozená, eBook Co ti maminka neřekla a meditaci Mluv se mnou, mami EN: I am a fan of natural birth, attachment parenting and various therapies. I wrote a book Reborn
  • eBook zdarma