Štítek: aspergerův syndrom

Jak se Aspergerka učila jazykům

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Řekla jsem, že nechci pracovat s žádnou učebnicí. Chtěla jsem jen mluvit. Toužila jsem vyjádřit, co si myslím nebo popsat své plány nebo minulé zkušenosti. Když jsme narazili na něco, čemu jsem nerozuměla velmi krátce jsme si to vysvětlili. Do notýsku jsem si psala vše, co jsem nevěděla, ale pouze ve správné formě. Pouštěla jsem si filmy s titulky a psala si fráze. V září jsem byla schopná konverzovat, ale slova jsem znala spíše foneticky. Spelling je pro mne výzva do dnešních dnů.

Terapie objetím

Podezření na Aspergerův syndrom u mně bylo vysloveno až v 36 letech. A celou tu dobu ode mne bylo očekáváno neurotypické chování, včetně schopnosti vydržet, když se ke mně někdo blíží a chce mě obejmout. Ráda bych v tomto článku shrnula jak se vyvíjel můj vztah ke kontaktu s druhými lidmi. Byla jsem velmi uplakané miminko, které spalo jen několik hodin denně....

Aspergerův syndrom a jeho projevy u dívek

Zajímám se o autistické spektrum. Když jsem s tím před 40 lety začal, týkalo se to jednoho z 2500 dětí. Bylo to vzácné. Centrum pro kontrolu chorob dnes tvrdí, že autismus se týká jednoho z 80 dětí. A celá jedna přednáška by mohla být o tom, proč tomu tak je. Je to lepší diagnostikou nebo dochází k většímu výskytu? Ale v současnosti bychom hovořili o jednom dítěti z osmdesáti.