Štítek: komplexní trauma

Komplexní trauma – část 4.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Hledání bezpečí a stabilizace je kritická fáze procesu. Lidé s komplexním traumatem neví, jak se cítit bezpečně nebo stabilně. Přecházejí z bezpečí a stabilizace do vzpomínek a zpět. Bezpečí je zásadní pilíř zotavení se z traumatu.

Komplexní trauma – část 3.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Mluvení je nezbytné, ale je třeba vědět, že slova nejsou adekvátní. Ať už nakonec řeknou jakýkoliv příběh, není to celé. Ale mluvení je důležité pro uctění toho, co se doopravdy stalo. Mluvit o tom a nepředstírat.

Komplexní trauma – část 2.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Trauma lidi umlčuje, částečně proto, že neexistují slova, která by popsala daný prožitek. Trauma přináší emocionální temnotu, izolaci. Zastavuje to čas. Jsme tak ztraceni v tom, co se stalo, že nevidíme dopředu. Ztratili jsme naději. Jsou tři věci, které se musí udát, aby zvrátily trauma. Všechny tři se musí udát. Jedna nestačí. Mluvení, slzy a čas.

Komplexní trauma – část 1.

FOTO: Slávka Petříková ::::::::::::::::::::::::::::::::::: V období, kdy by mělo docházet k vývoji je takový jedinec pohřben v traumatu na mnoha úrovních. Může se jednat o fyzické, sexuální, psychické zneužívání nebo chronické zanedbání. Jsou to lidé, kteří mají vrstvy traumatu. Vede to k tvorbě nejisté a dezorganizované vazby. Jak se máte vztahovat k rodičům, kteří vás chronicky poškozují?