Štítek: příprava na porod

Mluv se mnou, mami

Za jedno z nejnebezpečnějších přesvědčení považuji domněnku, že děti si období prenatálního období, porodu a prvních let života nepamatují. Kryje se tím nejedno hrubé zacházení s těmi nejzranitelnějšími. Mnohé by se změnilo už jen tím, kdybychom si připustili, že po celou dobu vývoje je přítomno vědomí.