Zásahy do porodu a jak s nimi (terapeuticky) pracovat

Zásahy do porodu a jak s nimi (terapeuticky) pracovat – 10. kapitola z knihy An Integrative Approach to Treating Babies and Children, edited by John Wilks

Předpokladem úspěšné terapie je tvorba klidného prostředí, kde vycházíme ze srdce a pracujeme vždy se svolením. Fyzický kontakt s dětmi, především v místech, kde se setkaly s překážkou během těhotenství a porodu, je třeba pečlivě vyjednat. Okno tolerance zaručí, že dítě nebude přetíženo nebo nedojde k retraumatizaci. Děti řečí těla jasně naznačí, kde dotyk potřebují a kde si jej naopak nepřejí. Snaha něco opravit ve chvíli, kdy je dítě v odporu, ničemu neprospěje a většinou symptomy ještě zhorší. Faktem je, že všechny zásahy do porodu mají svůj dopad do psychiky, imunitního systému, buněčného zdraví, kosterního systému, autonomního nervového systému, schopnosti důvěřovat atd.

Těhotenství i porod jsou senzorické zážitky, které se otiskují do tkání jako cítěný vjem. Z tohoto důvodu se později v životě špatně racionálně vysvětlují a stanou se natolik součástí našeho života, že si ani neuvědomujeme, jak ovládají  naši interakci s okolním světem a náš pocit z něj. Největšího léčení dosáhneme v těle a skrze tělo.

I když rodiče popisují porod jako rychlý a snadný, prožitek dítěte může být dosti odlišný. Máme ve zvyku popisovat porody jako přirozený nebo normální, ale prožitek porodu z hlediska dítěte lze těžko popsat jako normální zážitek, jelikož je intenzivní na všech úrovních.

Přirozený porod – porod bez zásahů

 • Bez vyvolání
 • Bez prasknutí vaku blan
 • Bez tišení bolesti
 • Bez předčasného přestřižení pupečníku, bez podání oxytocinu k vyvolání porodu placenty
 • Bez monitoru
 • Ve většině zemí porod není považován za přirozený, pokud došlo k vyvolání před ukončením 41. týdne těhotenství, byly použity kleště, vakuumextrakce, nástřih, dlouhodobé monitorování u nízkorizikové rodičky, císařský řez, separace.

 

Děti a bolest

Naše kultura stále předpokládá, že děti si bolest nebudou pamatovat, případně je neovlivní. Například vakuumextrakce je ale nesmírně bolestivá a na několik dalších týdnů může dítěti způsobit zánět, svědění a značné nepohodlí. Naše předpoklady o dětech a bolesti jsou založeny na znalostech vývoje mozku. Avšak ohledně dlouhodobých dopadů víme, že velmi bolestivé zážitky v raném dětství nastavují neuronové spoje na zvýšené vnímání bolesti.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLIVY

Vyvolání a posílení porodu

Vyvolání a posílení porodu většinou zahrnuje užití prostaglandinů. Vyvolání má konkrétní následky. Děti takto narozené je těžší uklidnit. Vykazují zvýšenou aktivitu sympatetiku. Jaké je vyvolání porodu pro dítě? Aniž bychom chtěli přehánět, je to prožitek blízký topení se. Jako bychom dítě drželi pod vodou a dovolili mu se občas nadechnout, nikoliv však dýchat. Dítě je také do porodních cest tlačeno větší silou a místa, kde došlo ke kontaktu s matčinou pánví budou vykazovat silné napětí.

Vyvolání porodu pro matku znamená snížení produkce vlastních endorfinů, které přirozeně tlumí bolest. To často vede k podání léků tlumících bolest. Užití medikace může u dítěte vést k pocitu, že je velmi nebezpečné nechat věci být nebo usnout. Dítě bude nadměrně bdělé a ostražité. Dítě může vykazovat Moroův reflex. Klienti s dětmi jejichž porod byl vyvoláván vnímají přetrvávající odpor k chystání se k odchodu až do dospělosti.

 

Oxytocin – umělý nebo syntetický?

Oxytocin produkovaný tělem matky se nazývá hormonem lásky. V něm obsažené beta-endorfiny podporují závislost. Prolaktin stojí za tvorbou mateřského instinktu. Dítě je pod vlivem přírodního oxytocinu klidnější a méně náchylné k poškození mozku z důvodu nedostatku kyslíku.

Umělý oxytocin ovlivňuje mozek a centrální nervovou soustavu jinak, protože jeho molekuly neprojdou bariérou v mozku. Matka při podání umělého oxytocinu nenajde úlevu od úzkosti, ani láskyplné pocity, které provází přítomnost přírodního oxytocinu.

 

Dlouhodobé vlivy vyvolání porodu

Narušení přirozených oxytocinových mechanismů hraje roli v antisociálním chování a agresi. Studie na prérijních vlcích došla k závěru, že nízké dávky oxytocinu usnadnily socializaci, ale vysoké dávky (porovnatelné s množstvím potřebným k indukci) ztěžují tvorbu párového pouta v dospělosti.

Přírodní oxytocin je dále produkován během kojení, snižuje stresovou reakci a podporuje bonding, podněcuje mateřské chování.

 

Vlivy léků tišících bolest

Ačkoliv jsou obavy o vlivu léků tišících bolest vyjadřovány od 70tých let, stále chybí výzkumy, které by studovaly dlouhodobý vliv na děti narozené pod jejich vlivem.

 

Meperidin

Zůstává v krevním oběhu dítěte alespoň 62 hodin, nachází se i v mateřském mléce a dítě jej tak dostává ještě v několika následujících dnech. Dítě může být méně bdělé nebo hůře utišitelné, což ovlivní bonding. Matka může mít problémy vzpomenout si na části porodu. Pokud dojde k poklesu tlaku u matky, dítě může trpět nedostatkem kyslíku.  Děti bývají plačtivější a neklidnější až několik týdnů po porodu. V terapii se to projeví řečí těla, která poukazuje na pupeční šňůru.

 

Epidurál

Po podání epidurálu se tělo domnívá, že bolest odezněla a dochází k poklesu beta-endorfinů. Během porodu má žena rodící s epidurálem jen asi ⅕ beta-endorfinů, které se vyskytují u ženy rodící přirozeně.

Vlivy na dítě mohou být následující:

 • Stres plodu
 • Zesílení porodních stahů
 • Snížená možnost otočit se z posteriorní polohy
 • Zvýšení tlaku na lebku
 • Zvýšená pravděpodobnost instrumentálního porodu
 • Dítě se s podanými látkami vyrovnává delší dobu
 • Snížená orientace, snížená čilost a možné potíže s pohybovými funkcemi

 

Antibiotika

Podávají se rutinně v následujících případech

 • Streptokok B
 • Silná infekce matky – meningitida, zápal plic
 • Císařský řez
 • Pokud po odtoku plodové vody nedojde k porodu do 24 hodin
 • Předčasně narozené dítě

Jakékoliv užití antibiotik má vliv na mikrobiom dítěte, trávení a imunitní sytém. Děti, které dostaly antibiotika (přímo nebo skrze kojení) před prvním rokem věku, mají o 40% vyšší šanci rozvoje ekzému. Existuje studie z roku 2011, která ukazuje spojitost mezi užitím antibiotik u novorozenců a dětskou obezitou.

 

MECHANICKÉ ZÁSAHY DO PORODU

Stlačení, ke kterému během porodu dochází, zdá se, má důležitý formativní význam například v rozproudění mozkomíšního moku. Lidé jsou unikátní tím, že pro porod je třeba rotace, aby dítě porodními cestami vůbec prošlo. Osteopaté nacházejí u většiny populace nerovnováhů u atlasu způsobenou rotací během porodu (vliv na čelist a čelistní kloub) Lidské mládě se rodí 9 měsíců předčasně a proto se mluví o důležitosti narodit se do externí dělohy. Mláďata jiných druhů jsou po porodu výrazně samostatnější se schopnostmi chodit, vidět, slyšet a interagovat během několika dnů po porodu. Jednou unikátní silou, která se vyskytuje u lidského zrození, je tah – císařský řez, klešťový porod a porod vakuuexpresorem.

Děti po náročných porodech by profitovaly z osteopatického nebo kraniosakrálního ošetření. Na fyzické úrovni může dojít k následujícím komplikacím:

 • Stlačení, torze, rotace, tažení obratlů
 • Mikronatržení tkání
 • Zánět (silné natažení tkání nebo chirurgický zákrok)
 • Skřípnutí/natažení nervu
 • Svalové napětí
 • Vyosení kostry

Ideální je pracovat na dětech co nejdříve po porodu. K osifikaci lebky začíná docházet kolem 11. Týdne, vývoj je uzavřen kolem 12 let věku. Tělo je komplexně propojené a každá součást ovlivňuje další části. Prací s jednou nerovnováhou ovlivňujeme celek.

 

Rameno a brachiální plexus

Poškození jednoho ramene, které se může zaseknout pod pubickým obloukem matky. Situaci zhoršuje, pokud matka během porodu leží na zádech, dítě je větší, došlo k použití epidurálu, porod je vyvolávaný, došlo k tažení dítěte za hlavičku. V terapii se tažení hlavy projevuje přitažením skrčených nohou k hrudi. Dítě může trpět zácpou a v dospělosti může docházet k bolestem zad.

 

Paměť tkání

V kraniosakrální terapii se nepoužívá žádná síla, aby došlo k uvolnění vzorců z tkáňové paměti. Co zapomene mysl, si pamatuje mysl.

 

Rychlé porody

Nervové systémy dětí pracují pomaleji než NS dospělých. Děti mají při rychlých porodech problémy popadnout dech. Ke kontaktu s pánví dochází rychleji a tlaky jsou větší. V terapii se to může projevit želvím pohybem hlavy – turtling.

Tažení

Vakuumextraktor a kleště jsou pro dítě nesmírně bolestivé. Uznání bolesti, která byla dítěti způsobena je katalyzátorem léčení. Dítě může nabýt přesvědčení, že svět je násilné a bolest působící místo, lidský dotyk je nebezpečný, náhlý a nepečující. Tažením mohou být zasaženy kraniální nervy, problémy s trávením a napětí ve svalech krku (hlavička na stranu). Tažení má vliv i na bedrokyčelní svaly, které stabilizují záda a citlivě reagují na emoční stavy (stažení když se necítíme v bezpečí). Přestřižení pupeční šňůry příliš brzy, může způsobit šok (prudký přechod srdce, jater a močového měchýře na kyslík z plic). Zbytek pupeční šňůry se přemění na vaz procházející játry, na což poukazuje řeč těla během terapie.

 

Císařský řez

Někdy se považuje za méně stresující způsob porodu, ale důkazy tomu nenasvědčují. Ztížené podmínky pro bonding, dýchací obtíže, risk rozvoje astmatu, celiakie je jen několik rizik, které s sebou císařský řez nese. U CS dochází k silnému tažení, otočení hlavičky a okamžitému přestřižení pupeční šňůry.Děti narozené CS by si zasloužily kraniosakrální terapii.

Soňa Kolmanová
Jsem fanynkou přirozeného porodu, kontaktního rodičovství, seberozvoje a celoživotního vzdělávání. Napsala a vydala jsem knihu Znovuzrozená, eBook Co ti maminka neřekla a meditaci Mluv se mnou, mami